Categories

Gazete ve Dergi Reklamları

Gazete ve Dergi Reklamları Basına ve dergilere verilen reklamlar, yaratıcılık kaslarını esnetmeleri için reklam ajanslarına mükemmel bir fırsat sağlar.

GAZETELER
VE
DERGİLER

GAZETE VE DERGİLER
Basına ve dergilere verilen reklamlar, yaratıcılık kaslarını esnetmeleri için reklam ajanslarına mükemmel bir fırsat sağlar. Yaratıcı ekip, reklam verilen birçok medyada olduğu gibi, gazete ve dergilerde yer alan reklamlarını fark edip okuması amacıyla hedef kitleyi hızlı bir şekilde ikna etmelidir. Okur, reklam dikkatini çekmezse sayfayı çevirecektir. Geleneksel olarak başlığın, görsel öğelerin, reklam metninin, reklam sloganının ve marka adının bir araya gelişi, bu medya tipini afişlerden farklı kılar. Okuyucu bu tip reklama evinde, otobüste veya trende gazete ve dergi okurken bakar; bu, işe ya da markete koştururken bir afiş alanının önünden hızla geçmesinden farklıdır.
REKLAMIN ANATOMİSİ
Başarılı bir basılı reklam yaratmanın bir reçetesi olmasa da yaratıcı ekipler, okurun dikkatini çekmek, ardından da onu doğrudan reklam metnine yönlendirmek için genelde çarpıcı bir başlığı, tamamlayıcı bir görselle bir araya getirir. Metin yazarı, başlığı yazarken okurun dikkatini çekmek ya da reklama yönelik merak uyandırmak amacıyla ilginç açıklamalarda bulunabilir ya da az kişinin bildiği detaylara yer verebilir. Başlığın ardından gelen reklam metni, metin yazarının ürünü sunup markanın özelliklerini tanımlanmasını sağlar. Reklam metnini genellikle markanın logosu, sloganı ve kurumun ya da imalatçının iletişim bilgileri izler.
Basına ve dergilere yönelik reklamcılık, reklamların basmakalıp görünümünü değiştirmek amacıyla 1990’larda yeni bir yön kazanmıştır. Yaratıcı ekipler, daha çok başyazıya benzer bir tarzı denemişlerdir. Bunun altında yatan fikir, okurun reklamı gazete ya da derginin bir parçasıymış gibi görmesini sağlamaktır. Alışıldık tarzlardan bu şekilde uzaklaşılması, iletişim sırasında görsel öğelerin genellikle reklam metninden çok daha fazla önem taşımasına yol açmıştır.
GÖRSEL ÖĞELER
Çağdaş yaratıcı reklamcılık, reklamlarda uzun metinleri büyük ölçüde terk etmiştir. Günümüzün birçok reklam kampanyası, markanın mesajını iletmek için neredeyse sadece yaratıcı ve etkileyici görsel öğelerin gücüne dayanmaktadır. “Medyaya aşina” gazete ya da dergi okuru imgelere alışıktır ve görüntülerin iletişimdeki hızlı etkisine uzun bir metni okumaya kıyasa çok daha açıktır. Bazı reklam kampanyalarında hem afişlere hem de basına ve dergilere yönelik yaklaşım, görsel kavramlara güçlü bir şekilde dayandığından ve böylelikle benimsenen konseptin farklı medya tipleri için pek fazla uyarlanması ve değiştirilmesi gerekmediğinden basına ve dergilere yönelik yaklaşımları afişlerde kullanılanlardan ayırmak güçtür.