Categories

Radyo Reklamları

Radyo Reklamları Radyoda tanıtılmaya pek de uygun değilmiş gibi görünen markalar, yaratıcı bir bakış açısıyla, bu medya tipini bazen özgün ve yenilikçi şekilde kullanabilmektedir.

RADYOYA VERİLEN REKLAMLAR

RADYO REKLAMLARI
Radyo Reklamları Radyonun, görsel nitelik taşımadığı için, reklamcıların yaratıcı bakış açısını sınırladığı ve birçok iletişim sorununa yol açtığı düşünülebilir. Bazı ürün ve markalar, doğaları gereği görsel medyaya kendiliğinden yönelir. Tek gerçek kısıt, yazar olarak hayal gücünüzün sınırlarıdır. Radyoda tanıtılmaya pek de uygun değilmiş gibi görünen markalar, yaratıcı bir bakış açısıyla, bu medya tipini bazen özgün ve yenilikçi şekilde kullanabilmektedir. Etkin radyo reklamları yazmanın anahtarı, öncelikle dinleyicilerin nasıl, neden ve ne zaman radyoyu dinlediklerini anlamaktır. Kullanılabilecek farklı araç ve teknikler, bunun ardından ele alınabilir. Bu tekniklerin birçoğu, radyoya özel olduğundan diğerlerine benzemez.
DİNLEYİCİLER NASIL DİNLER?
Dinleyiciler radyoyu iki farklı biçimde dinleyebilir. Alışkanlıkla ve isteğe bağlı dinleme. “Alışkanlıkla Dinleme” dinleyiş davranışında görülen rutin biçimleri tanımlamak için kullanılır. Bu dinleyiş biçimi bağlamında, dinleyicinin aynı radyo programlarını az çok tahmin edilebilir aralıklarla dinlemesi beklenir. Bu dinleme biçimi, genellikle dinleyicilerin işe gitmeye hazırlandıkları ya da işe gitmek üzere yola çıktıkları sabah saatlerinde ya da iş günleri boyunca yoğun saatler sırasında gerçekleşir.“İsteğe bağlı dinleme “, dinleyicinin bir kanal ya da programı bilinçli ve seçici bir şekilde tercih etmesidir. Dinleyicilerin söylenenlere dikkat etme ve odaklanma seviyesi, bu dinleme biçiminde genelde daha yüksektir. Bu tür dinleme, daha çok serbest zamanlarda gerçekleşir. Dinleyiciler bu zaman dilimlerinde dinleyiciler dinledikleri radyo programına daha çok yoğunlaşabilirler.
DİNLEYİCİLER NEDEN VE NE ZAMAN DİNLER?
Dinleyicilerin radyoyu dinlemek için iki ana nedeni vardır: “İşlevsel” ve “duygusal”. Trafik raporları ve hava durumu bildirimleri gibi bilgilere ulaşma gereksinimi, işlevsel nedenlerinden arasında yer alır. Duygusal nedenler, dinleyicinin belirli bir program veya sunucuyla ilişkisinden ya da dinleyicinin belirli türde müzikleri dinlemeye yönelik seçiminden kaynaklanabilir.Dinleyicilerin bireysel gereksinimleri, sabahları işlevsel ve duygusal seçimler arasında gidip gelebilir. Kahvaltı ederken radyo dinlemek, birçok evde sürdürülen ortak bir deneyimdir. Radyo, arka planda çalışır ve insanların uyanmasını, işe gitmeye hazırlanmasını sağlar. Bazı insanlar, seçici bir biçimde haberleri dinler ve bu dinleyiş biçimi, kişiler arabalarında radyo dinleyerek işe giderken de devam eder. Gün içerisindeki dinleyiş biçimleri, çevreye bağlıdır. Radyo dinlemenin paylaşılan bir deneyim olduğu ve programın çoğunluk tarafından seçildiği işyerindeki dinleme biçimleri, alışkanlığa dayalıdır ve radyonun işlevi, uygun ruh hali ile ortamı oluşturmaktadır. Evdeki radyo genellikle günlük işleri yaparken insanlara “eşlik etmesi” amacıyla açılır. Dinleyicinin radyoya odaklanış seviyesi, bu tür bir ortamda düşük olsa da program tercihleri genellikle daha kişisel ve seçicidir. Dinleyicilerin dikkati ve katılımı, akşamları veya hafta sonları çok daha yüksektir çünkü daha güçlü kişisel ve eğlence odaklı bir seçim bulunmaktadır.

DİNLEYİCİLERİN SİZİ GÖREMEYİŞİNDEN YARARLANIN!

Yaratıcı ekibin radyo reklamını vurgulamak için görsellerden ya da hareketli imgelerden yararlanmaması, mesajın yarattığı etkinin az olacağı anlamına gelmez. Radyo reklamları, etkin bir şekilde kullanıldıklarında, dinleyicilerin görecek bir şeyi olmamasından yararlanarak sürpriz etkisini ve mesajın sonuçta yaratacağı izlenimi eşsiz ve ikna edici bir yolla en üst düzeye çıkarabilir.Normalde basılı kampanyalarda ya da televizyon ve sinemada yer alan imgeler, radyo reklamcılığında dinleyicinin zihninde canlandırılır. Radyoya yönelik reklam senaryosunda yer alan sözcükler, cümleler ve metnin tonu, dinleyicinin zihninde belli başlı bağlantılar ve ilişkileri tetikleyecektir. Dinleyici, imgeleri bu şekilde doğrudan kendisiyle bağlantılı, kişisel bir biçimde görselleştirebilir. Radyoya yönelik metin yazarlarında bulunması gereken kilit özelliklerden biri, dinleyicileri, onların zihninde doğru imgeleri yaratmak için ne söylenmesi ya da önerilmesi gerektiğini bilecek kadar iyi tanımaktır. İmgelerin yaratılma süreci belirli bir yere kadar devam ettirilmeli, bundan sonrası ise dinleyicinin hayal gücüne bırakılmalıdır.